Вести за компанијата

  • Извоз на пластика во 2020 година

    Извештајот за анализа на клучните претпријатија во индустријата за извоз на пластика главно го анализира статусот на развој и идниот тренд на развој на водечките конкурентни претпријатија во индустријата за извоз на пластика. Главните точки за анализа вклучуваат: 1) Анализа на производи на клучни претпријатија во изложба на пластика ...
    Прочитај повеќе